Programming in Martin-Löf Type Theory: Unification - A non-trivial Example
Licentiatavhandling, 1999


Författare

Ana Bove

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07