Mutual General Recursion in Type Theory
Rapport, 2002

Författare

Ana Bove

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06