A Machine-assisted Proof that Well Typed Expressions Cannot Go Wrong
Rapport, 1998

Författare

Ana Bove

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06