DSpace Federation 2nd User Group Meeting
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

DSpace Federation

Författare

Jonas Gilbert

Göteborgs universitet

ScieCom info

1652-3202 (ISSN)

Vol. 2005 1

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10