The changing practice of action research
Kapitel i bok, 2006

Författare

Anders Ljung

Torbjörn Stjernberg

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10