New chiral synthons of 13C- or 15N-labelled α-amino acids
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

carbon-13

amino acids

nitrogen-15

asymmetric synthesis

labelling

Författare

Alexander Popkov

Milan Nadvornik

Vratislav Langer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Robert Jirasko

Michal Holcapek

Tomas Weidlich

Antonin Lycka

Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals

Vol. 50 5-6 554-555

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Biokemi och molekylärbiologi

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Kemi

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06