Bringing Violence back In: New War's and Reprofessionalizing Sweden's Armed Forces
Kapitel i bok, 2006

Författare

Karl Ydén

Göteborgs universitet

Abrahamsson, B., Egnell, R. & Ydén, K., Effect Based Operations, Military Organization and Professionalization

75-111
91-89683-95-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

91-89683-95-1

Mer information

Skapat

2017-10-10