Reduction of toxic emissions from co-combustion of coal, biomass and waste in fluidized bed
Rapport, 2001

Författare

M. Aho

B. Coda

H. Spliethoff

D. Dugwell

B. Miller

R. Kandiyoti

R. Hernberg

R. Oikari

K. Janka

R. Eteläaho

K. Wieck-Hansen

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07