Wall average heat transfer in CFB-boilers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Claes Breitholtz

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

A.P. Baskakov

Powder Technology

Vol. 120 14-48

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07