PDF Modelling of gas phase combustion in grate furnaces.
Kapitel i bok, 2002

Författare

Federico Ghirelli

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik