Probability-based design in ventilation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

building performance

reliability

probability-based design

ventilation

FORM

air infiltration

probability of failure

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

International Journal of Ventilation

1473-3315 (ISSN)

Vol. 4 2 143-156

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08