Alkali related processes in conversion of biofuels
Rapport, 2000

Författare

J.G. Korsgren

M. Hagström

B. Stojkova

J.B.C. Petterson

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

H. Miettinen-Westberg

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06