Pros and cons of microarray technology in allergy research
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Lung/metabolism

Research

Genetic Markers

Gene Expression

Computational Biology

Non-U.S. Gov't

*Oligonucleotide Array Sequence Analysis

Human

Support

Hypersensitivity/*genetics

Författare

Mikael Benson

Göteborgs universitet

M. Olsson

Queen Silvia Children's Hospital

Mats Rudemo

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Göran Wennergren

Göteborgs universitet

Lars Olaf Cardell

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Clinical and Experimental Allergy

0954-7894 (ISSN) 1365-2222 (eISSN)

Vol. 34 7 1001-1006

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

DOI

10.1111/j.1365-2222.2004.02007.x

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-14