Pros and cons of microarray technology in allergy research
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Non-U.S. Gov't

Computational Biology

Research

Genetic Markers

Human

Support

Hypersensitivity/*genetics

Lung/metabolism

*Oligonucleotide Array Sequence Analysis

Gene Expression

Författare

Mikael Benson

Göteborgs universitet

M. Olsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göran Wennergren

Göteborgs universitet

Lars Olaf Cardell

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Clinical and Experimental Allergy

0954-7894 (ISSN) 1365-2222 (eISSN)

Vol. 34 7 1001-1006

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

DOI

10.1111/j.1365-2222.2004.02007.x

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-05