Pros and cons of microarray technology in allergy research
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Genetic Markers

Gene Expression

*Oligonucleotide Array Sequence Analysis

Research

Hypersensitivity/*genetics

Lung/metabolism

Support

Non-U.S. Gov't

Human

Computational Biology

Författare

Mikael Benson

Göteborgs universitet

M. Olsson

Queen Silvia Children's Hospital

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göran Wennergren

Göteborgs universitet

Lars Olaf Cardell

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Clinical and Experimental Allergy

0954-7894 (ISSN) 1365-2222 (eISSN)

Vol. 34 1001-1006

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

DOI

10.1111/j.1365-2222.2004.02007.x