Fluidized bed combustion: Some areas of development
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Thermal Science

Vol. 3 No 1-2, 3-14-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08