On the optimization of emissions from fluidised bed combustion
Kapitel i bok, 2000

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik