Heat transfer in circulating fluidised bed boilers - Do we know sufficient?
Kapitel i bok, 2001

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08