Fluidised bed conversion: Boilers & gasifiers
Kapitel i bok, 2001

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Fluidised Bed Combustion and Gasification / Zevenhoven, R.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13