Fluidised bed conversion: Boilers & gasifiers
Kapitel i bok, 2001

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik