Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for enhanced production of 5-aminovaleric acid
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Jae Ho Shin

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

S Park

Y Oh

J Cho

James Yu

Seoul National University

S Park

J Joo

K Jeong

J Choi

M Lee

S Lee

Microbial Cell Factories

1475-2859 (ISSN)

Vol. 15 1 174

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Biomaterial

Bioprocessteknik

Mikrobiologi

Genetik

DOI

10.1186/s12934-016-0566-8

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-19