Heat and mass transfer to/from particles in fluidised beds
Kapitel i bok, 2001

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik