Development of microstructure in cast magnesium alloys
Doktorsavhandling, 1990

solidification behaviour

precipitation

Författare

Liu-Ying Wei

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-511-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 751

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28