Performance and implementation issues in local area networks
Doktorsavhandling, 1991

loop filter

performance analysis

simulation

phase locked-loop

network interface

charge pump

phase jitter

local area networks

phase/frequency detector

network file systems

Författare

Arne Dahlberg

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-575-8

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 215

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 795

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28