On the three-dimensionality of vortex shedding from a circular cylinder
Doktorsavhandling, 1991

vortex wake

three-dimensional effects

spanwise correlation

Strouhal number

circular cylinder

fluid dynamics

bluff body

vortex shedding

Kármán vortex street

end plates

Författare

Stefan Szepessy

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-614-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 808

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28