Addition of organocuprates to enoates : a mechanistic and synthetic study
Doktorsavhandling, 1991

13C labelled

TMSX

NMR spectroscopy

diastereoselectivity

solvent effects

pi-complex

enoates

lithium diorganocuprates

conjugate addition

Författare

Beritte Christenson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

91-7032-609-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 797

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28