Some fundamental aspects of the dewatering of peat
Doktorsavhandling, 1991

carbonization

fuel peat production

polyelectrolyte flocculants

Författare

Maria Münter

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

91-7032-566-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 781

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28