Thermal conductivity and thermal diffusivity measurements of various µm-thin films by pulse transient hot strip technique
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Yi Ma

Hot Disk AB

Mattias Gustavsson

Hot Disk AB

Silas Gustafson

Hot Disk AB

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

ITC 2015 Book of abstracts

PB027

International Conference on Thermoelectrics (ICT)
Dresden, Germany,

Ämneskategorier

Materialkemi

Nanoteknik

Annan materialteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-05