A Quantification of the Morphological Computations in Perception Systems
Paper i proceeding, 2007

We suggest a straightforward strategy how to quantify how much "computation" a given morphology is performing while transforming a stimuli.

morphological computation

Författare

Torbjörn Lundh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Proceedings of the International Conference on Morphological Computation

International Conference on Morphological Computation
Venice, ,

Ämneskategorier

Datorteknik

Annan data- och informationsvetenskap

Medicinsk bildbehandling

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-21