Editorial - Celebrating 40 years of telecommunications policy – A retrospective and prospective view
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Telecommunications Policy

0308-5961 (ISSN)

Vol. 41 10 845-846

Ämneskategorier

Telekommunikation

Nationalekonomi

DOI

10.1016/j.telpol.2017.11.005

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-06