Det måste vara roligt att lösa världens klimatproblem
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

ETC Göteborg

2000-463x (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22