Det måste vara roligt att lösa världens klimatproblem
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

ETC Göteborg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2018-02-21