Editorial: Where is scientific publishing heading?
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 17 7

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1093/femsyr/fox075

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29