Book review: "Uncovering English-Medium-Instruction: Glocal Issues in Higher Education", Branka Drljača Margić, Irena Vodopija-Krstanović, Peter Lang, Oxford (2017)
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Review of "Uncovering English-Medium-Instruction: Glocal Issues in Higher Education", Branka Drljaca Margic, Irena Vodopija-

Krstanovic, Peter Lang; Oxford (2017); ISBN:978-1-78707-057-8,

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Journal of English for Academic Purposes

1475-1585 (ISSN)

Vol. 33 120-122

Ämneskategorier

Didaktik

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

DOI

10.1016/j.jeap.2018.02.007

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-21