Development of fluidized bed combustion in Sweden
Paper i proceeding, 2003

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Vestnik Uralskogo Gosodarstvennogo Technichesogo Universiteta, Ekaterinburg (Invited lecture)

Vol. 8(28) 9-14

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08