We’re Doing It Live: A Multi-Method Empirical Study on Continuous Experimentation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Gerald Schermann

Universität Zürich

Jürgen Cito

Universität Zürich

Philipp Leitner

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering, Software Engineering for Cyber Physical Systems

Uwe Zdun

Universität Wien

Harald C. Gall

Universität Zürich

Information and Software Technology

0950-5849 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Systemvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2018-03-05