Tug scheduling for hinterland barge transport: A branch-and-price approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Lu Zhen

Shanghai University

Unknown organization

Kai Wang

Unknown organization

Hong Kong Polytechnic University

Shuaian Wang

Unknown organization

Hong Kong Polytechnic University

Xiaobo Qu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

European Journal of Operational Research

0377-2217 (ISSN)

Vol. 265 1 119-132

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Transportteknik och logistik

Systemvetenskap

Styrkeområden

Transport