On the Stochastic Fundamental Diagram for Freeway Traffic: Model Development, Analytical Properties, Validation, and Extensive Applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Xiaobo Qu

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Jin Zhang

Griffith University

Shuaian Wang

Hong Kong Polytechnic University

Transportation Research Part B: Methodological

0191-2615 (ISSN)

Vol. 104 256-271

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-08