Ship type decision considering empty container repositioning and foldable containers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Kai Wang

Hong Kong Polytechnic University

Shuaian Wang

Hong Kong Polytechnic University

Lu Zhen

Shanghai University

Xiaobo Qu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

1366-5545 (ISSN)

Vol. 108 97-121

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik