Fluidized bed combustion research and development in Sweden - a historical survey
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Thermal Science

Vol. Vol. 7 No. 2 3-16

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07