Cruise service planning considering berth availability and decreasing marginal profit
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Kai Wang

Hong Kong Polytechnic University

Shuaian Wang

Hong Kong Polytechnic University

Lu Zhen

Shanghai University

Xiaobo Qu

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Transportation Research Part B: Methodological

0191-2615 (ISSN)

Vol. 95 1-18

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2018-03-08