Cruise itinerary schedule design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Shuaian Wang

Hong Kong Polytechnic University

Kai Wang

Hong Kong Polytechnic University

Lu Zhen

Shanghai University

Xiaobo Qu

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

IISE Transactions

2472-5854 (ISSN) 2472-5862 (eISSN)

Vol. 49 6 1-20

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2018-03-08