Improved pedestrian sight distance needs at railroad-highway grade crossings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Said Easa

Ryerson University

Xiaobo Qu

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

E Dabbour

Khalifa University

Journal of Transportation Engineering

0733-947X (ISSN)

Vol. 143 7 04017027

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Infrastrukturteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-17