Kinetics of fluidized bed combustion of wood pellets
Kapitel i bok, 1999

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Karl-Martin Hansson

Institutionen för energiomvandling

C. Tullin

A.V. Borodulya

A.V. Dikalenko

G.I. Palchonok

15th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion / Reuter, R.B.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13