Kinetics of fluidized bed combustion of wood pellets
Kapitel i bok, 1999

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Karl-Martin Hansson

Institutionen för energiomvandling

C. Tullin

A.V. Borodulya

A.V. Dikalenko

G.I. Palchonok

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07