Sustainability of bioenergy supply chains
Summary report from an inter-Task workshop, 18-19 May 2017
Rapport, 2017

Författare

M Junginger

Organisation okänd

Universiteit Utrecht

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Anette Cowie

University of New England

Organisation okänd

Uwe Fritsche

Organisation okänd

International Institute for Sustainability Analysis and Strategy (IINAS)

Thui Mai-Moulin

Universiteit Utrecht

Smith Tat

University of Toronto

Stupak Inge

University of Copenhagen

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Styrkeområden

Energi

Utgivare

IEA Bioenergy

Mer information

Skapat

2018-03-14