Distributed Kalman filtering for robust state estimation over wireless sensor networks under malicious cyber attacks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Fuxi Wen

Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Zhongmin Wang

Unknown organization

Digital Signal Processing: A Review Journal

1051-2004 (ISSN) 1095-4333 (eISSN)

Vol. 78 92-97

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Signalbehandling

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1016/j.dsp.2018.03.002