Trade-offs in Data-Driven False Data Injection Attacks Against the Power Grid
Paper i proceeding, 2018

Författare

Subhash Lakshminarayana

Fuxi Wen

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

David K. Y. Yau

IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2018)
Alberta, Canada,

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-22