Modeling Relationship between Truck Fuel Consumption and Driving Behavior Using Data from Internet of Vehicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Zhigang Xu

Changan University

Tao Wei

Changan University

Said Easa

Ryerson University

Xiangmo Zhao

Changan University

Xiaobo Qu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering

1093-9687 (ISSN) 1467-8667 (eISSN)

Vol. 33 3 209-219

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Infrastrukturteknik

DOI

10.1111/mice.12344

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28