Restoration of somatosensory perception via electrical stimulation of peripheral nerves
Inledande text i tidskrift, 2018

Författare

Max Jair Ortiz Catalan

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Clinical Neurophysiology

1388-2457 (ISSN)

Vol. 129 4 845-846

Ämneskategorier

Neurovetenskaper

Fysiologi

Neurologi

DOI

10.1016/j.clinph.2018.01.008

PubMed

29395847

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-06