Carbon fibre mesh as anode for corrosion free reinforced concrete
Rapport, 2015

Infrastructures

Chalmers Open Innovation Networks (COINS)

Norwegian Public Roads Administration

E39

Statens Vegvesen

Corrosion

Cathodic preventino

carbon fiber anode

Författare

Emma Zhang

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-10