Carbon fibre mesh as anode for corrosion free reinforced concrete
Rapport, 2015

Cathodic preventino

Statens Vegvesen

carbon fiber anode

Infrastructures

Chalmers Open Innovation Networks (COINS)

E39

Norwegian Public Roads Administration

Corrosion

Författare

Emma Zhang

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Building Futures

Materialvetenskap

Utgivare

Chalmers tekniska högskola