Preface to the special issue on advances in software measurement
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Computer Science

Författare

Miroslaw Staron

Göteborgs universitet

Wilhelm Meding

A. Abran

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik

Science of Computer Programming

0167-6423 (ISSN)

Vol. 135 1-3

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.scico.2016.12.001

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21