RING TEST OF AN EMBRYO-LARVAL TOXICITY TEST WITH ZEBRAFISH (BRACHYDANIO-RERIO) USING CHROMIUM AND ZINC AS TOXICANTS
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

egg

Brachydanio

ring test standardization

toxicity

larvae

Zn

zebrafish

embro

Danio

Cr

Författare

Göran Dave

Göteborgs universitet

B Damgaard

M Grande

JE Martelin

B Rosander

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

T Viktor

Environmental Toxicology and Chemistry

0730-7268 (ISSN)

Vol. 6 1 61-71

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

DOI

10.1002/etc.5620060108

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13