Error estimation with postprocessed finite element solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Fethi Abdulwahab

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 64 1-4 pp. 113-137

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1016/S0045-7949(96)00124-1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13