Spatial distribution of metal ions in spruce wood by synchrotron radiation microbeam X-ray fluorescence analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Annica Berglund

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Anders Rindby

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Per Engström

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Holzforschung

Vol. 53 5 474-480

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

DOI

10.1515/HF.1999.078

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13